Kniha Up by Roots


Kniha Up by Roots

Kniha Up by Roots představuje přístup k vytváření vhodných půdních podmínek v urbanizovaném prostředí. Byla vydána organizací ISA (USA) v roce 2008 v angličtině.

Tato kniha pomůže zlepšit životní podmínky stromů ve Vašem městě. Je to průvodce pro profesionální architekty, občanské aktivisty a politiky, kteří rozhodují o finančních zdrojích a současně pro developery, pro které zeleň a stromy znamenají zvýšení hodnoty jejich investice.

První kapitola sumarizuje problémy (vč. jejich řešení) u nově vysazovaných stromů v městském prostředí a je průvodcem ke správnému rozhodnutí.
Zbytek knihy je technický manuál - průvodce den za dnem, krok za krokem - pro budování "městského lesa".
První část představuje základní znalosti o půdě a stromech a představuje potřebné vybavení k analýze půdních podmínek.
Druhá část představuje dovednosti a znalosti potřebné k designu a výstavbě.

Kniha se nezabývá potřebou keřů, trávníků a půdních povrchů u městských ploch, ani nejde do hloubky u speciálních postupů při ochraně starých stromů při výstavbě. Nicméně principy stromové biologie a půdních podmínek jsou stejné u většiny výsadeb plánovaných nebo již existujících.

Autor James Urban je člen FASLA (Fellow of the American Society of Landscape Architects). Specializuje se na design výsadeb stromů v urbanizovaném prostředí.
Píše a organizuje přednášky pro subjekty které se zabývají výsadbou stromů v městském prostředí.
Je zodpovědný za vývoj mnoha inovací zahrnujících většinu současných standardů týkajících se výsadeb stromů v urbanizovaném prostředí.
Byl nápomocný při vývoji strukturálních půdních buněk pro použití pod chodníky a nové techniky výkopů v blízkosti stromů.
James Urban byl v roce 2007 vyznamenán Medal of Excellence od organizace ASLA (American Society of Landscape Architects) za svojí prácí v oblasti výsadeb stromů v urbanizovaném prostředí.

Formát: A4, brožovaná vazba, černobílé fotografie a kresby
Počet stran: 480