Speciální kotvení stromu


Speciální kotvení stromu

Nově vysazené stromy a keře je potřeba zakotvit. K tomu vám dobře poslouží speciální bezúdržbové nadzemní a podzemní kotvení, a to bez použití kůlů. Toto kotvení využijete pro všechny situace - do volné půdy, do skruží a venkovních nádob, na střešní zahrady apod.
Tedy tam, kde klasické kotvení pomocí dřevěných kůlů není vhodné z estetických důvodů, případně je úplně znemožněno technickými problémy (malou vrstvou substrátu, poškozený či rozpadlý zemní bal - vlivem transportu, písčité půdy balu, větší velikosti stromu, předpokládanému silnému namáhání výsadeb větrem apod.).
Hlavní výhody tohoto typu kotvení jsou následující:
- absence nadzemních prvků kotvení
- systém neomezuje strom ve volném růstu - není nutná následná údržba a odstranění systému
- dostatečně dlouhá životnost
- různé varianty systému, které umožní kotvit stromy i na malé vrstvě substrátu