Prokořenitelný prostor - půdní buňky, drenáže


Prokořenitelný prostor - půdní buňky, drenáže

Řízení kořenového systému a vody zlepšuje podmínky pro růst stromů v městském prostředí tím, že poskytuje velký objem půdy pro růst kořenů současně se zachováním využitelného prostoru nad zemí (chodníky, parkování, vozovka apod.). 
Modulární design je flexibilní a dává stromům možnost prosperovat v městském prostředí, kde jsou jinak jejich možnosti růstu velice omezené. 
Současně také vytváří funkční zásobárnu vody a snižuje tím náklady na následnou údržbu zeleně.