Automatická instalace kořenové bariéry


Automatická instalace kořenové bariéry

Německá firma Profi Wurzelschutz vyvinula nové automatické revoluční řezací zařízení, s nímž je možné rychle a snadno instalovat kořenovou ochranu v několika krocích.
Výhodou je rychlá a přesná instalace protikořenové bariéry bez nutnosti dlouhodobé uzavírky komunikace.
Systém se hodí pro velké vzdálenosti - denní výkon až 1 km !
Automatické kořenové řezací zařízení je unikátní stroj, který je schopen:
- vyhloubit zářez
- umístit kořenovou bariéru
- provést zpětný zásyp
- zhutnit půdu
- zamést vozovku
Tyto kroky jsou sloučeny do 1 stroje!
Princip: Řetězové řezací zařízení vytváří v zemi přibližně 10 cm široký zářez. Kořeny v této oblasti jsou přeřezány. Bezprostředně po tomto procesu se do úzkého zářezu umístí kořenová bariéra. Stroj zajistí, že bude kořenová ochrana umístěna do správné hloubky. Po umístění kořenové bariéry se provede zpětný zásyp, který zajistí, že kořenová bariéra zůstane na stejném místě. V posledním kroku pěch zhutní půdu u kořenové bariéry a zamete komunikaci.
Manévrovací schopnost: Kořenové řezací zařízení může operovat i na velmi úzkých cestách a v zatáčkách.
Hmotnost stroje je menší než 4000 kg a může tedy jezdit po tenkých asfaltových cestách.
S naší automatizovanou instalací kořenových bariér je možné instalovat 2 různé typy kořenové ochrany:
- Netkaný systém RootControl - 360 g/m2
- Vysokohustotní HDPE RootBlock 1 mm flex - 1.100 g/m2