Protierozní systémy a geotextilie


Protierozní systémy a geotextilie

Protierozní systémy jsou sítě instalující na svahy, do koryt vodotečí apod., kde pasivně zabraňují větrné a vodní erozi půdy.
Díky těmto systémům se eliminují následné opravy erozních rýh a snižují se významně náklady na opravy a údržby díla.
V naší nabídce máme k dispozici dočasné (rozpadavé - juta + kokos) a vytrvalé (PES).

-   AKTISAFE J - jutové protierozní sítě se používají na mírnější a kratší svahy. Vzhledem ke své relativně krátké životnosti - 12 - 24 měsíců - se používají především na svahy určené k zatravnění, kde je travní porost schopen se zapojit a ochránit povrch svahu v relativně krátké době. Po skončení životnosti se materiál rozpadne a poslouží jako ekologické hnojivo. Plošná hmotnost je 250 g/m2 nebo 500 g/m2. Dodává se ve skládaném balíku o šířce 1,22 m a délce 50 bm (61 m2). Pro jejich upevnění k zemi se používají speciální pérové ocelové skoby AGRAFEN.

-   AKTISAFE K - kokosové protierozní sítě se používají i na strmější a delší svahy. Vzhledem ke své delší životnosti - 7 - 9 let - se používají především na svahy určené k osazení keři, kde je doba zapojení porostu delší, případně na svahy ohrožené proudící vodou. Po skončení životnosti se materiál rozpadne a poslouží jako ekologické hnojivo. Plošná hmotnost je 400 g/m2 nebo 700 g/m2. Dodává se ve skládaném balíku o šířce 2 m a délce 50 bm (100 m2) - AKTISAFE K400, nebo o šířce 1 m  a 2 m a délce 40 bm (40 a 80 m2) - AKTISAFE K700Pro jejich upevnění k zemi se používají speciální pérové ocelové skoby AGRAFEN.

-   COCOMAT - je unikátní spojení netkané kokosové rohože a protiplevelné mulčovací textílie PLANTEX. V jedné operaci jak mulčujete i chráníte proti erozi. Plošná hmotnost je 540 g/m2 (kokosová rohož 415 g/m2 + PLANTEX Gold 125 g/m2). Dodává se na roli o šířce 1,25 m a délce 22,5 bm (28 m2). Pro jejich upevnění k zemi se používají speciální pérové ocelové skoby AGRAFEN.

-   GEOMATRACE 3D - trojrozměrná protierozní/vegetační matrace, která zajišťuje trvalou protierozní ochranu svahů a stabilitu navezené zeminy. Otevřená struktura umožňuje dobrou propustnost pro vodu a vzduch při současné trvalé stabilizaci vrchních vrstev půdy. Vyrobena z HD PE (vysokohustotní polyetylen), UV stabilizovaný. Plošná hmotnost je 350 g/m2. Tloušťka je 15 mm. Dodávána v balíku o šířce 1,5 m a délce 30 bm (45 m2).

-   GEOMŘÍŽ -  tkaná, výstužná geomříž určená pro stavební zemní konstrukce, kde plní především funkci výstužnou, stabilizační a protierozní. Vysoká pevnost a odolnost proti chemickým a biologickým atakům. Vyrobena z vysoce předepjatých PES vláken s ochranným povrstvením. Dodávána v balíku o šířce 3,9 m a délce 50 bm (195 m2).